Nadchodzą zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany te mają dotyczyć podniesienia kar finansowych, nawet dziesięciokrotnie, za świadome zanieczyszczanie drogi lub chodnika. Nowe kary najprawdopodobniej będą zamykać się w przedziale od 300 do 5000 zł grzywny za czyny popełnione na podstawie art. 145 Kodeksu wykroczeń. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska podniesienie kar ma również skutecznie zniechęcić kierowców do wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów czy innych rzeczy podczas jazdy. Co ważne, również podczas postoju, jeżeli z auta wydobywać się będzie płyn chłodniczy czy olej to w takiej sytuacji, kierowca może zostać ukarany nie tylko grzywną ale będzie zobowiązany do usunięcia szkody. Przykładowo, przy dużym wycieku oleju łatwiej będzie kierowcy wynająć firmę usuwającą szkodę niż samodzielnie, przy pomocy specjalnego sorbentu, usuwać plamy znajdujące się na ulicy a potem jeszcze go utylizować.

O zatwierdzeniu Nowelizacji będziemy informować.    

Według nowelizacji ustawy "Prawo o ruchu drogowym" od 1 czerwca 2021 policja, będzie mogła karać kierowców, nie zachowujących minimalnej dozwolonej odległości między pojazdami.

Odległość ta, to wartość połowy aktualnej prędkości pojazdu, która została wyrażona w metrach.

Przykładowo, kierujący poruszający się po polskich autostradach z prędkością 120 km/h powinien utrzymać odległość co najmniej 60 metrów od jadącego przed nim pojazdu. 

Obecnie w Polsce, Głowny Urząd Miar, nie zalegalizował jeszcze żadnego urządenia, które mierzyłoby aktualną prędkość i dystans między pojazdami, zatem pomiar przeprowadzony przez policjanta nie będzie stanowił dowodu.

Pozostaje pytanie, czy aktualne urządzenia pomiarowe z których na codzien korzysta policja zdążą otrzymać pozytywną legalizację przed 1 czerwca 2021 roku.

Od kwietnia 2021 r. przejazd samochodów o masie przekraczającej 3,5 t (głównie ciężarówki) drogami ekspresowymi będzie płatny w systemie pobierania opłat e-Toll. System ten działa na podstawie danych geolokalizacyjnych (satelitarne śledzenie pojazdów) i sprawdza, czy pojazd przemieszczający się danym odcinkiem ma opłacony przejazd w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

Według Rzecznika Ministerstwa Infrastruktury Szymona Huptyś nie zmieni się wysokość opłaty za przejazd oraz ilość płatnych dróg. Ministerstwo nie planuje opłaty dla samochodów osobowych za przejazd drogami ekspresowymi.

Nowy system ma być również dostępny dla kierowców samochodów osobowych za przejazd autostradami. Początkowo zostanie uruchomiony na dwóch odcinkach autostrad: A2 Konin - Stryków (99 kilometrów) i A4 Sośnica - Wrocław (162 kilometry).

W grudniu pisaliśmy o tym, że pojazdy napędzane LPG będą uprzywilejowane i będą mogły wjeżdżać do stref czystego transportu. Niestety, rząd zmienił plany i planowany zapis został wycofany z projektu ustawy o elektromobilności. Musimy zatem czekać na ostateczne brzmienie projektu ponieważ, jak widać cały czas ulega ona modyfikacji.

Ważne zasady:

  1. Pieszy ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem nie tylko na przejściu, ale także podczas wkraczania na pasy (z wyjątkiem tramwaju).
  2. W nowelizacji ujednolicono dopuszczalną prędkość (50 km/h przez całą dobę) w obszarze zabudowanym oraz dodano zasadę zachowania odstępu między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach.

Od 1 czerwca 2021 r. kierowcy zostaną zobligowani do ustępowania pierwszeństwa osobom wchodzącym na przejście. W uchwalonej nowelizacji czytamy:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

W nowelizacji znajduje się wyjątek, który mówi, że pieszy próbujący wkroczyć na przejście musi ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu (tramwajowi).

Strona 1 z 16

SIEDZIBA OSK CODEX

adres:
Al. Jana Pawła II - os. II Pułku Lotniczego 47a Kraków

dojazd:
tramwajami: 4, 5, 10, 15, 79
autobusami: 129, 142, 178, 202, 212, 222, 232

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:
od 10.00 do 18.00

sobota:
od 9.00 do 13.00

 

NUMER KONTA OSK

ING BANK Śląski:

10 1050 1445 1000 0092 2751 5096

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

 

Wpłaty wyłącznie na prawo jazdy kat AM, A1, A2 i A

ING BANK Śląski:

93 1050 1445 1000 0097 3147 2834

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

KLAUZULA INFORMACYJNA, POLITYKA PRYWATNOŚCI