Od kwietnia 2021 r. przejazd samochodów o masie przekraczającej 3,5 t (głównie ciężarówki) drogami ekspresowymi będzie płatny w systemie pobierania opłat e-Toll. System ten działa na podstawie danych geolokalizacyjnych (satelitarne śledzenie pojazdów) i sprawdza, czy pojazd przemieszczający się danym odcinkiem ma opłacony przejazd w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

Według Rzecznika Ministerstwa Infrastruktury Szymona Huptyś nie zmieni się wysokość opłaty za przejazd oraz ilość płatnych dróg. Ministerstwo nie planuje opłaty dla samochodów osobowych za przejazd drogami ekspresowymi.

Nowy system ma być również dostępny dla kierowców samochodów osobowych za przejazd autostradami. Początkowo zostanie uruchomiony na dwóch odcinkach autostrad: A2 Konin - Stryków (99 kilometrów) i A4 Sośnica - Wrocław (162 kilometry).

Ważne zasady:

  1. Pieszy ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem nie tylko na przejściu, ale także podczas wkraczania na pasy (z wyjątkiem tramwaju).
  2. W nowelizacji ujednolicono dopuszczalną prędkość (50 km/h przez całą dobę) w obszarze zabudowanym oraz dodano zasadę zachowania odstępu między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach.

Od 1 czerwca 2021 r. kierowcy zostaną zobligowani do ustępowania pierwszeństwa osobom wchodzącym na przejście. W uchwalonej nowelizacji czytamy:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

W nowelizacji znajduje się wyjątek, który mówi, że pieszy próbujący wkroczyć na przejście musi ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu (tramwajowi).

W obecnym projekcie ustawy o elektromobilności istnieje możliwość wjazdu do stref czystego transportu pojazdów napędzanych LPG.

W Polsce na razie nie ma stref czystego transportu ale ustawodawca w projekcie napisał: "W gminach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców ustanowienie strefy czystego transportu jest obowiązkowe." - zatem takie strefy będą musiały się pojawić.

Aby wjechać do takiej strefy, należy dysponować odpowiednim samochodem (samochód elektryczny, na wodór, bądź LPG), udać się do stacji kontroli pojazdów, kupić odpowiednią naklejkę (koszt 5zł) i nakleić ją na przednią szybę.

Nie posiadając odpowiedniego samochodu, możemy również wjechać do strefy, ale tylko przez trzy lata od dnia przyjęcia odpowiedniej uchwały przez gminę. Rada gminy ustali wysokość opłaty dla innych pojazdów, która nie będzie wyższa niż 2,50 zł za godzinę.

Kara za nieprzestrzeganie powyższych zasad wynosi 500 zł.

Projekt przewiduje kilka wyjątków: np. wjazd do strefy przez pojazdy użytkowe prowadzone przez osoby, których celem wjazdu do strefy jest pomoc innym osobom w niezbędnych sprawach życia codziennego czy wjazd przez pojazdy należące do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie strefy.

Słowa ministra Andrzeja Adamczyka (4.12.2020) – (…) Polscy kierowcy od jutra nie muszą przy sobie posiadać – bardzo wyraźnie podkreślam – przy sobie posiadać prawa jazdy, plastikowego dowodu potwierdzającego posiadane uprawnienia. Nowe prawo zwalnia ich z tego obowiązku. Nie mają już Państwo obowiązku okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terenie naszego kraju. 

O tym rozwiązaniu pisaliśmy juz wcześniej w artykułach dotyczących aplikacji mObywatel i mPrawo Jazdy. Od jutra - 05.12.2020 (sobota) kierowca nie musi posiadać przy sobie prawa jazdy. Zachęcamy jednak aby posiadać jakąś wersję prawa jazdy przy sobie, np. tradycyjny dokument lub aplikację. 

Sejm 19 listopada 2020 roku przyjął projekt zwiększający dofinansowanie funduszy dla samorządów na rozwój infrastruktury drogowej. Kwota jaka zostanie przeznaczona to 39 miliardów złotych.

Pieniądze te będą mogły być wykorzystane na budowę obwodnic, budowę dróg w mieście oraz na poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Budowa obwodnic jest bardzo ważnym elementem dlatego, że obwodnice w dużej mierze zmniejszają ruch pojazdów w miastach. Pojazdy, które poruszają się tranzytem w ogóle nie wjeżdżają wówczas do miasta a co za tym idzie zmniejsza się ruch, czyli zmniejsza się też hałas i zanieczyszczenie środowiska w mieście.

Budowa nowych dróg jak i remonty tych już istniejących wpłyną na poprawę komfortu jazdy jak również wpłyną na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Budowa i modernizacja tych dróg ma jeszcze inny aspekt a mianowicie ekonomiczny. W obecnej sytuacji pandemii COVID-19 wpłynie bardzo pozytywnie na pobudzenie gospodarki i zniwelizuje negatywne czynniki spowodowane przez pandemię, a to w oczywisty sposób wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców w tym regionie.

Najważniejszym czynnikiem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych bo przecież wiemy, że w dalszym ciągu w naszym kraju ginie na drogach lub ulega wypadkom znacznie większa liczba osób jak to jest średnio statystycznie w innych krajach unii europejskiej. W tej kwestii można zrobić bardzo wiele poprzez: montaż progów zwalniających, zmianę toru jazdy dla pojazdów w celu zmniejszenia ich prędkości, budowę wysepek przed przejściem dla pieszych aby miał on tylko jeden pas do pokonania, zwiększenie oświetlenia w miejscach przejść aby pieszy był lepiej widoczny dla kierowcy pojazdu.

Pamiętajmy, że wszystkie te działania nie zwalniają jednak pieszego z zachowania odpowiedzialnego na przejściu dla pieszych i przed nim.

SIEDZIBA OSK CODEX

adres:
Al. Jana Pawła II - os. II Pułku Lotniczego 47a Kraków

dojazd:
tramwajami: 4, 5, 10, 15, 79
autobusami: 129, 142, 178, 202, 212, 222, 232

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:
od 10.00 do 18.00

sobota:
od 9.00 do 13.00

 

NUMER KONTA OSK

ING BANK Śląski:

10 1050 1445 1000 0092 2751 5096

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

 

Poniżej konto tylko do wpłat za kurs kat AM, A1, A2, A 

ING BANK Śląski:

93 1050 1445 1000 0097 3147 2834

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

KLAUZULA INFORMACYJNA, POLITYKA PRYWATNOŚCI