Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Cena kursu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy: 3500 zł

Termin rozpoczęcia kursu:

22.04.2024r godz. 1700 spotkanie organizacyjne

Wymagania dotyczące rozpoczęcia kursu przez interesanta.

 • prawo jazdy min. 2 lata odpowiedniej kategorii,
 • Badania lekarskie, (Badania można zrobić w naszym Osrodku),
 • badania psychologiczne, ( Badania można zrobić w naszym Ośrodku),
 • niekaralność za przestępstwa:
  - przeciwko bezpieczeństwu w komuunikacji,
  - popełnione w celu osiągnięcia korzyści majatkowej lub osobistej,
  - przeciwko wiarygodności dokumentów,
  - prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  - umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  - przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

 

Na czym polega kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy?

Kurs na instruktora nauki jazdy prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy.

Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.

Dzieki temu, iż prowadzimy Ośrodek Szkolenia Kierowców kat. A, B, C, D, E gwarantujemy możliwość przeprowadzenia praktyk przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.


Organizacja zajęć:

 • Wykłady prowadzone są w systemie weekendowym lub popołudniowym.
 • Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Ośrodka Szkolenia Kierowców CODEX na os. II Pułku Lotniczego 47a, w ruchu drogowym oraz w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.


Kurs obejmuje:

 • Część teoretyczną w ilości 130 godzin,
 • część praktyczna w ilości 55 godzin + ilości zajęć praktycznych podanych w tabeli poniżej, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy
Kategoria prawa jazdy   Ilość godzin
A   10
B,C,C1,D1,T,B+E,C1+E,D+E   30
C+E, D+E   15
D   25

Część praktyczna nie dotyczy kursu kandydatów na wykładowców.

Program szkolenia:

Poz. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć
     teoretycznych  praktycznych
1 Psychologia  10  -
2 Metodyka nauczania  50  -
3 Prawo o ruchu drogowym  30  -
4 Technika kierowania pojazdami i obsługi pojazdu  18  -
5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego  10  -
6 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia  6  -
7 Technika i taktyka jazdy  2  5
8 Praktyka instruktorska  4  50
- Razem  130  55

Wymagania dla instruktorów chcących rozszerzyć swoje uprawnienia:

 • posiada prawo jazdy kategorii B+E,C1,C1+E,C+ED1,D1+E,D lub D+E, odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B.

Informacje dodatkowe

Posiadamy klimatyzowane, komfortowo wyposażone sale w nowoczesny sprzęt multimedialny, w miękkie, wygodne siedzenia.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców w skład, których wchodzą pedagodzy, psycholodzy oraz egzaminatorzy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego posiadający długoletnie doświadczenie w egzaminowaniu kandydatów na kierowców kategorii A, B, C, D.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (012) 413 00 11, 501 42 46 46 lub osobiście w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców CODEX na os. II Pułku Lotniczego 47a.

SIEDZIBA OSK CODEX

adres:
Al. Jana Pawła II - os. II Pułku Lotniczego 47a Kraków

dojazd:
tramwajami: 4, 5, 10, 15, 79
autobusami: 129, 142, 178, 202, 212, 222, 232

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:
od 10.00 do 18.00

sobota:
od 9.00 do 13.00

 

NUMER KONTA OSK

ING BANK Śląski:

10 1050 1445 1000 0092 2751 5096

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

 

Poniżej konto tylko do wpłat za kurs kat AM, A1, A2, A 

ING BANK Śląski:

93 1050 1445 1000 0097 3147 2834

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

KLAUZULA INFORMACYJNA, POLITYKA PRYWATNOŚCI