Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy

Cena warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy: 150 zł

Termin rozpoczęcia kursu:

 

05.07.2024 - godz. 1600

Przebieg warsztatów

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów trwają 2 dni i obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. OSK Codex prowadzi warsztaty dla instruktorów zarówno w trybie dziennym jak i weekendowym.

Warsztaty są okazją nie tylko do pogłębienia wiedzy czy udoskonalenia swoich umiejętności ale również do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat problemów związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem.

Podstawa prawna i informacje dodatkowe

  • Ustawa o Kierujących Pojazdami zobowiązuje każdego z instruktorów do uczestnictwa w corocznych 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego.
  • Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w ww. warsztatach instruktor ma obowiązek przedłożyć staroście do dnia 7 stycznia każdego roku. Nie przedłożenie tego dokumentu powoduje skreślenie z ewidencji.
  • Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX dzięki uzyskanemu statusowi SUPER OSK organizuje i zaprasza do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego wszystkich instruktorów.
  • Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę wg obowiązującego programu.

Zajęcia praktyczne odbywają się wyłącznie pod nadzorem egzaminatorów aktualnie zatrudnionych w MORD w Krakowie.

SIEDZIBA OSK CODEX

adres:
Al. Jana Pawła II - os. II Pułku Lotniczego 47a Kraków

dojazd:
tramwajami: 4, 5, 10, 15, 79
autobusami: 129, 142, 178, 202, 212, 222, 232

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:
od 10.00 do 18.00

sobota:
od 9.00 do 13.00

 

NUMER KONTA OSK

ING BANK Śląski:

10 1050 1445 1000 0092 2751 5096

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

 

Poniżej konto tylko do wpłat za kurs kat AM, A1, A2, A 

ING BANK Śląski:

93 1050 1445 1000 0097 3147 2834

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

KLAUZULA INFORMACYJNA, POLITYKA PRYWATNOŚCI